Iki BLOOM Medus mokymų liko visai nedaug. Sužinok daugiau.
00
:
00
:
00
:
00

Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

UAB „Vandenio era “(toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.mybloomonline.com ir https://mybloomonline.thinkific.com taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus, užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Tvarkydami asmens duomenis mes vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų atžvilgiu –  interesantų ir klientų, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai).

Jūs esate prašomi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Asmenų duomenys bus tvarkomi ir saugomi.

Duomenų valdytoja – Bendrovė, buveinės adresas Laisvės al. 110, LT-44253 Kaunas, el. pašto adresas info@mybloomonline.com

Tęsdami naršymą  interneto svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su privatumo politika ir sutinkate su joje aprašytais asmens duomenų tvarkymo principais, taikomais Jums naudojantis mūsų interneto svetaine. Atkreipiame dėmesį, kad privatumo politika gali būti keičiama, o su jos paskutine galiojančia redakcija visuomet galite susipažinti mūsų interneto svetainėje.

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami Asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis,  kai naudojatės mūsų interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Papildomi duomenys gali būti gaunami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui Jums kreipiantis į mus nurodytais kontaktais, užduodant asmeninio pobūdžio klausimus ir pan. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų  naudojamų paslaugų pobūdžio ir to, kokią informaciją Jūs patys pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali nutikti taip, kad neatskleidus tam tikrų duomenų, tam tikros paslaugos Jums negalės būti suteiktos. Toliau bus detaliai aptarta – kokiais atvejais, kokius konkrečiai asmens duomenis tvarkome.

  1. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimas)

1.1. Asmenų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Asmenims naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti interneto svetainėje. Sutikime nurodyti Asmens duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui, t.y. nebus vykdomas profiliavimas. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmenų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,  informacija apie klientams aktualias produktų kategorijas. Nurodyti Asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų Asmenų duomenų saugojimo terminas – 3 metai.

1.2. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje ir / ar internetinėje svetainėje esančią nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio” arba parašydamas el. paštu info@mybloomonline.com. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

  1. Dalyvavimas siūlomose programose, virtualių produktų įsigijimas

2.1. Jūs, įsigiję vieną iš mūsų interneto svetainėje siūlomų programų ar virtualių produktų, kartu išreiškiate savo sutikimą, kad mes tvarkysime Jūsų duomenis, susijusius su dalyvavimu programoje/virtualaus produkto įsigijimu. Toliau tekste „Programos“ sąvoką naudosime kaip apibrėžti bet kokį virtualų produktą, kurį galėsite iš mūsų įsigyti, pvz. atskiras paskaitų ciklas, individuali konsultacija, dalyvavimas seminaruose, užsiėmimuose,  ir visos kitos paslaugos/virtualios prekės, kurios yra siūlomos mūsų interneto svetainėje.  Informuojame, kad dalyvaujant mūsų siūlomose Programose renkami ir tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė,  telefono numeris, kontaktinė informacija, apimanti naudotojo  prisijungimo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, finansinius duomenis, kuriuos gauname, kai Jūs apmokate dalyvavimą programoje, tokius, kaip atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai, banko duomenys, kreditinės kortelės duomenys. Šiuos duomenis Bendrovė turi teisę tvarkyti sandorio vykdymo pagrindu (sandoris sudaromas, kai Jūs prisijungiate prie atitinkamos Programos) bei Lietuvos Respublikos įstatyminių reikalavimų pagrindu (dėl PVM sąskaitos – faktūros išrašymo, buhalterinės apskaitos vykdymo).

2.2. Dalyvaujant Programoje informaciją ir visus duomenis Jūs pateikiate patys, jungdamiesi prie Programos, atsiskaitydami už ją. Bendrovė neprisiima atsakomybės už turinio informaciją, kuri yra teikiama Jūsų vardu. Turinio informacija nusako bet kokią informaciją, kurią Jūs pats pateikiate, įrašote ar sukuriate, dalyvaudami Programoje.

2.3. Dalyvaujant Programos Video platformos Zoom transliacijose gyvai sutinkate, jog video pokalbiai yra įrašomi ir programos dalyviams prienami visos programos metu taip pat archyve saugomi dar 5 metus

2.4. Su dalyvavimu Programoje susiję Asmenų duomenys bus tvarkomi 10 metų. Šis terminas nustatytas, vadovaujantis LR teisės aktų numatytu bendruoju ieškinio senaties terminu.

2.5. Virtualūs/skaitmeniniai produktai/prieiga prie Programos (sąvoka paaiškinta 2.1 p.) pateikiami iš karto po įvykdyto apmokėjimo, suteikiant atitinkamą nuorodą su prieiga prie jų. Pinigai už virtualius/skaitmeninius produktus/Programas negrąžinami.

  1. Atsakymų ir informacijos pateikimas

3.1. Tuo atveju, jei Jūs pateikiate kokią nors užklausą per Bendrovės internetinę svetainę, kontaktiniu elektroniniu paštu ar telefonu, tam, kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą, mes gauname ir tvarkome Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, nurodytą temą ir/ar komentarą, kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. nuotraukos. Tais atvejais, kai Jūs komunikuojate su Bendrove arba domitės Bendrovės veikla oficialiuose Bendrovės socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, Telegram) Bendrovė renka ir tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Bendrovės socialinio tinklo paskyroje, informacija apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote socialinio tinklo paskyrą, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas, informacija apie dalyvavimą mūsų renginiuose.

3.2. Aukščiau nurodyti Jūsų duomenys tvarkomi: 1) sutikimo pagrindu, kurį jūs išreiškėte konkliudentiniais veiksmais ir/ar sukuriant paskyrą (registruojantis); 2) Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 3) Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, t.y. nagrinėti ir tvarkyti užklausas, pretenzijas, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, aptarnauti klientus.

3.3. Duomenų saugojimo terminas: 12 mėnesių.

3.4. Jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų užklausas, suteikti reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus. Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Jūsų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

  1. Kitų duomenų rinkimas ir slapukai

4.1. Bendrovė savo interneto svetainėje renka analitinius duomenis apie internetinių svetainių naudojimą, pasitelkiant „Google Analytics“ įrankį. Daugiau apie analitinių duomenų rinkimą galite pasiskaityti „Google“ privatumo politikoje, pateikiamoje „Google“ internetinėje svetainėje, kurioje taip pat rasite informaciją apie tai, kaip atsisakyti „Google“ sekimo. Taip pat Bendrovė interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies), siekiant palengvinti naudojimąsi jomis ir Jums pateikti konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Naudojant slapukus, Jūs atpažįstamas kaip lankytojas, pagal Jūsų poreikius pritaikomas turinys. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

  • Aktuali informacija

Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo terminams, Bendrovė Jūsų duomenis sunaikins arba patikimai ir neatstatomai nuasmenins, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Bendrovė negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per Bendrovės neadministruojamas interneto svetaines / socialinių tinklų paskyras. Taip pat duomenų saugojimo terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi

Bendrovė Asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tuo atveju, kai Asmenys pasirenka slaptažodžius, kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis interneto svetainės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė prašo Asmenis neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis. Jūs patys privalote imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti Jūsų duomenų slaptumą, bei dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotumėte prisijungimo prie interneto svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Jūsų duomenimis naudojantis Interneto svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Jūs atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Jūsų duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Jums.

Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmenų pateiktų asmeninių duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šių Asmenų duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, norime atkreipti dėmesį, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Jūsų rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

  1. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Asmenų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjai , auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan., konkretaus užsakymo įvykdymo tikslu pasitelkti partneriai (kurjerių tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis asmuo ir pan.). Siekiant tinkamai administruoti Bendrovės socialinių tinklų paskyras, kai tai leidžia teisės aktai, Asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų, bet visais atvejais duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą (jeigu į Asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų kiti, nei nurodyta,  ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys Asmens duomenų gavėjai, Asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės).

Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

  1. Duomenų subjekto teisės

Jūs, kaip Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises: (1) žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); (2) susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); (3) reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti); (4) savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); (5) reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); (6) teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); (7) nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais; (8) bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu; (9) pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio Asmens bei Duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Asmenį. Jei prašymą Duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta Duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie Asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir Duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir Duomenų subjekto tapatybių.